2006

cardboard model

Rufus, då 1 år 10 månader gammal, har länge varit tågfrälst. Vi hoppade över staketet där det var som lägst genom att använda ett av hans trätåg som modell. Leksaker fungerar ofta ypperligt som bas för pepparkaksprojekt.

Rufus, then 1 year 10 months, has had a long love affair with trains of all kinds and shapes. Need we say more...? We took the easy way out. Toys, in this case one of his wooden trains, often make great gingerbread templates.

locomotive engine

Efter det runda tornet i ett stycke år 2003 är runda delar ingen utmaning längre. Bara att grädda degen runt en (tom!) energidrycksburk för att skapa en motordel i lämplig storlek.

Making round pieces feels like nothing after the one-piece tower of 2003. Dough baked around an (empty!) energy drink made an engine of a suitable circumference.

locomotive engine front

Motorns framdel skapades genom att samma burk trycktes genom degen.

Punching the can into the dough produced the front-piece for the engine.

train awaiting assembly

Kolvagn (uppe till vänster), vagn (nere till vänster) och loket (till höger) väntar på ihopsättning.

The coal wagon (upper left), car (lower left) and engine (right) awaiting assembly.

evening out edges with a grater

Ett rivjärn är ett ytterst viktigt redskap i varje pepparkakskonstruktörs verktygslåda. Här har motordelen jämnats ut för att passa bättre.

A grater is a central tools in the gingerbread constructor's toolbox. Here the edges of the engine have been evened out for a better fit.

half-done locomotive

Halvfärdigt lok.

Engine half-way there.

glueing it together

Limning pågår. Bra att socker är billigt... och att det kalla vattnet finns inom nära räckhåll.

Glueing in progress. Good thing sugar is cheap... and the cold water close by.

ready coal wagon

En sån kolvagn! Kolet (lakrits) har ännu inte lastats.

Behold the coal wagon! No coal (licorice) in there yet.

pointers from Rufus

Experten gav entusiastiskt goda råd.

Some pointers from the expert. By and large, it met with enthusiastic approval.

wood original and gingerbread copy

Modellen och kopian. Det syns tydligt att degen svällt något. Hur mycket degen sväller tycks variera från deg till deg.

The model and the copy. As you can see, some swelling has taken place. Some doughs swell more than others.

secret tunnel project 
gone horribly wrong

Efter att ha dekorerat tåget och packat in små presenter att lasta på sov familjen gott. Men familjefadern experimenterade långt in på natten med att skapa en illusion av ett längre tåg som kommer ut ur en tunnel. Att kleta deg på en foliebas fungerade inget vidare. Bäst att lämna tunnelbyggandet till ett annat år...

Having decorated the train and wrapped small presents to go with it, the family was sound asleep. Only the the family father remained awake long into the night experimenting with creating the illusion of a longer train coming out of a tunnel. Bombastic visions aside, creating a rock face by slapping dough on a foil base did not work too well. Better leave tunnels for another year...

slicing out the rail

Det gick behändigt att skära ut spåret genom en modell ritad på bakplåtspapper.

Cutting out the train tracks through a model drawn on greaseproof paper worked well.

ready rail

Den ihopsatta rälsen.

Assembled tracks.

train standing on rail

Inte illa alls! Dags att leka landskapsarkitekt.

So far so great! Time to do some landscaping.

burnt rabbit

Hittar du haren och fågeln som gömmer sig bland de nästan brända granarna?

Can you find a bird and a rabbit hiding among these nearly burnt spruces?

light setup

Efter behörigt florsockrande och grundligt ljusarrangemang var den slutliga kreationen färdig för att julkortsfotas.

Some icing sugar and tedious setting up later, the final creation was ready for the final photo session that would create this year's Christmas card.

train whistles by

Julgubben susar förbi i sitt julklappslastade pepparkakståg.

Santa whistling by on his present-loaded gingerbread train.

the official christmas card

God jul 2006!

Merry Christmas 2006!

<- 2005        index