2004

Den första satsen blev superojämn. Ett rivjärn är lösningen på dylika problem, men vi bytte trots allt till en bättre deg. I samma veva lade vi också in en skeppslucka ner i skrovet. De nordliga haven är trots allt kalla även för härdade veterantomtar.

Blame the dough or the baker, but the first pieces were not precisely even. A grater is the tool of the trade for uneven edges, but we ended up making another batch with a better dough. In the process, we also added a hatch into the interior of the ship. After all, it can get very chilly in the Northern Seas, even for veteran elves.

En bra bit på väg.

The main body almost done.

Bogpartiet fanns med redan i våra originalritningar, men bitarna passade dåligt. Det fungerade mycket bättre att experimentera fram en bra bog av papp. Efter att bitarna satt som de skulle skar vi botten av bitarna diagonalt för att ge skeppet bättre vågbrytningseffektivitet.

Our original drawings had included a bow, but it just didn't fit well. Modelling the pieces with some cardboard worked well. After the bow fit right, we cut the bottom of the pieces diagonally for the proper shape.

Utformning av däcket efter att bogen limmats på skrovet.

Fitting the deck after the bow has been glued onto the hull.

Bogen sedd ur sälperspektiv. Vi lämnade bogen öppen nedåt eftersom hålet ändå inte skulle synas under normala omständigheter. Bara inte passagerarna får nys om det så...

The bow from the seal's point of view. We decided to leave it open at the bottom since the hole wouldn't be visible from a normal perspective. Just don't tell the passengers...

En hel del socker östes på däck innan den gigantiska masten av jätteek stod stadigt.

It took a lot of melted sugar to get this beast of a mast, made from giant oak naturally, to stand.

För att få lite vind i den blivande piratflaggan lät vi biten hårdna över en liten kniv. Seglen utsattes för samma behandling. Det är viktigt att tänka efter lite innan man böjer så att vinden inte ser ut att ha fnatt.

To create some wind in the pirate flag to be, it was left to harden over a small knife. The same technique was also applied to the sails. Just remember to bend them in similar directions, wind does not move in mysterious ways...

Den färdiga masten, tills vidare utan flagga.

Finished main mast sans flag.

Nästan färdigt piratskepp uppifrån. Notera framseglet och avsaknaden av baksegel.

Nearly finished pirate ship from above. Note the front sails and the, as of yet, lack of rear sails.

Färdigt. Dekoration i full fart.

Ready. Decoration in process...

Det färdiga kortet som skickades ut till släkt och vänner. Den häftiga bakgrunden bestod av presentpapper och ljus placerades intill båten för att ge ett trevligt ljus. Som vanligt skruvade vi också upp färgmättnaden lite grann för att infoga lite extra julvärme. Ack, om alla julkort skulle bli så här lyckade.

The official card that went out to friends and family. The smashing background consisted of some gift wrapping with candles providing a good warm light. As usual the saturation and brightness were also turned up a bit to infuse some extra Christmas warmth into the picture. This one definitively set the standard, unsurpassed to date in the Karjalainen-Lindqvist family...

<- 2003        index        2005 ->