Renée Lindqvist

Welcome to my homepage!

Here's me just after I was born! I also have a big brother, his name is Rufus.

Välkommen till min hemsida!

Här är jag nyfödd! Jag har också en storebror, han heter Rufus.

Lilypie 1st Birthday Ticker